Najczęstsze pytania

Składki na ZUS

Czy będę miała płacone składki ZUS?

Dobra-Help zapewniamy naszym pracownikom, którzy zdecydują się na model ubezpieczenia w Polsce, odprowadzanie regularnych składek ZUS.

Nasza firma dba również o zapewnienie pracownikom dostępu do opieki zdrowotnej na terenie Niemiec w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Odprowadzanie składek ZUS to ważny element umowy, który pozwala naszym pracownikom na uzyskanie zabezpieczenia socjalnego i ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób nasi pracownicy są chronieni przed ewentualnymi nieprzewidywalnymi zdarzeniami życiowymi, takimi jak choroba czy wypadek.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania polskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a regularne odprowadzanie składek ZUS jest jednym z elementów tego obowiązku. Dzięki temu nasi pracownicy mają pewność, że są traktowani uczciwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dobra-Help cieszymy się, że możemy zaoferować naszym pracownikom pewność zatrudnienia, odpowiednie ubezpieczenie i atrakcyjne wynagrodzenie, co przyczynia się do zadowolenia z pracy i lepszego funkcjonowania na co dzień.

Wysokie wynagrodzenie

Premie

Pewność odprowadzania składek na ZUS

Inne najczęstsze pytania

Pewne ubezpieczenie

Oferujemy naszym opiekunom

Przejrzyste zasady współpracy

Facebook icon Instagram icon